O FIRMĚ TÁBOR

KALINA industries s.r.o. - pobočka Tábor

Pobočka v Táboře byla založena v roce 1994 jako obchodní zastoupení firmy KALINA industries s.r.o. a vystupuje pod obchodním názvem Kalina Tábor s.r.o.

Táborská pobočka vznikla z potřeby co nejlépe obsluhovat zákazníky v Čechách. Pro zrychlení dodávek do této oblasti byla v Táboře vybudovaná prodejna a sklad. Vlivem zvětšujícího se zájmu zákazníků se rozšiřovaly i výrobní možnosti a stejně tak bylo potřebné zvětšit i skladové prostory. Proto se v roce 2004 Táborská pobočka přesunula do nových prostor s plochou více jak 300m2 , kde jsou naskladněny standardní druhy těsnění, těsnících kroužků a těsnících materiálů. Zde je zajištěn příjem objednávek, průběh nabídkových řízení, expedice a maloobchodní prodej nejen běžných výrobků, ale i zakázkových podle specifikace zákazníka.

Firma KALINA industries s.r.o. vyrábí všechny typy automobilových těsnění, všechna plochá průmyslová těsnění a těsnící prvky. Další sférou je výroba hliníkových a měděných těsnících kroužků, metaloplastických kroužků a vymezovacích podložek. Nemalý podíl z celkové produkce zaujímá výroba lisovaných, vysekávaných a vyřezávaných průmyslových dílců. K dispozici je také vlastní nástrojárna a zakázková dílna, které umožňují vývoj nových výrobků pro zákazníky.

Řízení jakosti

Kvalitu výrobků od zadání objednávky až po expedici hotového výrobku zajišťuje propracovaný systém řízení jakosti dle norem ISO 9001:2008, který je ve firmě od roku 1998 certifikovaný.