Výrobky - Průmyslové těsnění a těsnící prvky

PRODUKTY

Firma KALINA industries s.r.o. - pobočka Tábor kromě všech typů automobilových těsnění vyrábí všechna plochá průmyslová těsnění a těsnicí prvky. Další sférou je výroba hliníkových a měděných těsnicích kroužků, metaloplastických kroužků a vymezovacích podložek. Nemalý podíl z celkové produkce zaujímá výroba lisovaných, vysekávaných a vyřezávaných průmyslových dílců.

Vlastní nástrojárna a zakázková dílna umožňují vývoj nových výrobků pro naše zákazníky.

Průmyslové těsnění a těsnící prvky

745 663
938 848